Interesse in nieuws in Nederland blijft hoog en stabiel

Vanaf maart 2020 heeft COVID-19 de nieuwsagenda als allesbepalend onderwerp overgenomen. Nieuwsmedia hebben in tijden van een virusuitbraak een belangrijke informatiefunctie, en dragen bij aan de sociale cohesie. De media moet informatie niet alleen in een context plaatsen, maar ook het waarheidsgehalte toetsen en rekening houden met mogelijke reacties in het publiek.

Luister naar de radio van Omroep Brabant in de auto

Het nieuwsgebruik is sinds 2018 stabiel en de interesse in algemeen nieuws is in Nederland hoog. Ongeveer 58 procent van de Nederlanders geeft aan in nieuws geïnteresseerd te zijn. Televisie is het mediumtype dat voor algemeen nieuws het meest wordt gebruikt, online nieuws van redactionele media staat op de tweede plek, en sociale media staan nog voor radio en print op plek drie.

Van de Nederlanders is 44 procent geïnteresseerd in lokaal nieuws. Naarmate Nederlanders jonger zijn, neemt de interesse af. In de jongste groep zijn meer mensen niet dan wel in lokaal nieuws geïnteresseerd. In de doelgroep 18 tot 24 jaar is meer dan de helft in algemeen nieuws geïnteresseerd, een kwart in lokaal nieuws. In de oudste doelgroep 55+ is 62 procent geïnteresseerd in algemeen nieuws en 55 procent in lokaal nieuws. Als het vertrouwen in regionale dagbladen representatief is voor het vertrouwen in lokaal en regionaal nieuws in het algemeen, dan is het vertrouwen in regionaal nieuws zeer hoog. Ook jongeren die niet in lokaal nieuws geïnteresseerd zijn, hebben veel vertrouwen in het nieuws van regionale media.

De smartphone wordt door 60 procent van de Nederlanders ook ingezet om nieuws te volgen. Vooral voor jongeren is de smartphone het favoriete apparaat om online nieuws te raadplegen. Alleen in de doelgroep 55+ is de computer nog iets gebruikelijker.

Voor Nederlanders heeft het lezen van nieuws de voorkeur boven nieuws kijken en luisteren; dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. Ten opzichte van vorige jaren stagneert het gebruik van video voor nieuws. Het maandgebruik van podcasts is wel verder gestegen; van 18 procent in 2018 naar 21 procent in 2019 tot 26 procent in 2020. Zowel video als ook podcasts worden vooral door jongeren gebruikt.

Naast een voorkeur voor onafhankelijk nieuws hebben Nederlanders ook een voorkeur voor neutrale berichtgeving. Het aandeel Nederlanders dat een voorkeur heeft voor nieuwsbronnen die overeenkomen met de eigen standpunten is met 14 procent laag, maar onder jongeren en gebruikers van sociale media met 20 procent hoger. Vooral gebruikers van NU.nl en NOS hebben een duidelijke voorkeur voor neutraal nieuws, dus nieuws zonder specifiek standpunt.

Jongeren zijn veel minder dan ouderen in lokaal nieuws geïnteresseerd. Deze ontwikkeling kan op lange termijn serieuze gevolgen hebben voor het gebruik van lokaal nieuws, de kennis over lokale onderwerpen, en de deelname aan de lokale democratie. Het bevorderen van interesse in en gebruik van lokaal nieuws, met name onder jongeren, lijkt even belangrijk te zijn als het op peil houden van voldoende lokale informatie. Wellicht worden jongeren beter bereikt en stijgt hun interesse in lokaal nieuws als lokale media ook de digitale sociale netwerken betrekken.

Ondanks dat jongeren sociale media veel minder betrouwbaar vinden dan de nieuwsmerken, gebruiken zij voornamelijk nieuws via deze sociale media. Ook vinden jongeren onafhankelijke journalistiek minder belangrijk dan ouderen. Tegelijk maakt de jongste leeftijdsgroep zich evenveel zorgen over nepnieuws op internet.

De publicatie van het onderzoek is te lezen op de site van het Commissariaat voor de Media.

Het vertrouwen in lokaal en regionaal nieuws is zeer hoog. Omroep Brabant ziet sinds 2018 ook stabiele bereikcijfers. In totaal bereiken we met alle kanalen meer dan 85% van de Brabanders. Wil jij jouw reclameboodschap aan deze Brabanders tonen?